Mirsa's Daily Secret

When Tomorrow Comes

Ett sätt att förenkla ett möte

När man är företagare så kan det vara bra att tänka på vad man kan göra för att minska kostnader och detta betyder i längden en långt liv för företaget. Det vi gjorde för att minska våra utgifter var att ha en mer strikt koll på vad som skulle gå till vilken kund och genom att vi bokade den bästa biltransporter i vårt område och detta gjorde att vi kunde kontrollera våra kostnader genom nogrann planering samt att vi hade ett möte med några toppchefen och då tog vi med våra bilar till dom och lät dom få köra dom och allt detta gjorde att man får bra kontakter och enklare för att klara budgeten genom att hitta smarta metoder till att bespara på det rätta sättet.